เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043 754 352
เว็บไซต์ : pdpa.msu.ac.th
อีเมล : dpo@msu.ac.th