การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ามีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและพิจารณาเห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลควรทำอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในอินโฟกราฟฟิกนี้กันได้เลย

Comments are closed.